Wat kan het onderzoek naar de extra brug over de Vliet opleveren?

GroenLinks raadslid Floor Kist schreef een stuk over de extra brug. Het eerste deel is hieronder te lezen. Het hele stuk vind je helemaal onderaan.

In 2016 besliste de gemeenteraad om geen extra brug over de Vliet aan te leggen. De enige locatie voor die brug zou zijn geweest tussen de Dokter van der Stamstraat, de Nieuwe Havenstraat, de Johan David Zocherstraat om over de Vliet aan te sluiten bij de Noordelijke Verbindingsweg. De belangrijkste argumenten waren:

  1. Voor een verbetering van de bereikbaarheid van de hele gemeente van 1-2 minuten is de investering van 15 miljoen euro voor een extra brug over de Vliet niet evenredig.
  2. Hoezeer het wenselijk is om het aantal auto’s per dag over de Sluisbrug terug te dringen naar 5.000 is het niet eerlijk om dat verkeer door andere wijken te leiden. Daarnaast kunnen andere goedkopere middelen ingezet worden om het verkeer over de Sluisbrug te beperken in plaats van een extra brug van 15 miljoen euro.

De coalitie van VVD, CDA, PvdA, CU/SGP doet opnieuw onderzoek naar de extra brug. VVD en CDA beroepen zich op electorale winst om aan te geven dat er meer steun is voor de brug. Die extra electorale winst heeft zich vertaald in één zetel meer bij VVD. In de gemeenteraad is op dit moment dezelfde meerderheid aanwezig als die in 2016 tegen de brug stemde. PvdA en CU/SGP stemde in 2016 tegen de brug. Nu ze deelnemen aan de coalitie hebben ze ingestemd met een nieuw onderzoek – maar nog niet de aanleg van een extra brug over de Vliet.

Het onderzoek bestaat uit een actualisatie van de berekeningen met vernieuwde verkeersmodellen die voor de regio gelden. Daarin staan geactualiseerde verkeersstromen, ook voor de verbeterde N14, de Rijnlandroute en de Rotterdamse baan. Overigens zijn de effecten van deze drie infrastructurele aanpassingen ook al in de vorige onderzoeken meegenomen.

Wat moet dan het nieuwe onderzoek opleveren om PvdA en CU/SGP van mening te doen veranderen?

Beste uitkomst voor VVD en CDA

Willen VVD en CDA een echte overwinning boeken, dan zal uit het nieuwe onderzoek de resultaten moeten komen:

  1. de bereikbaarheid van de gemeente met meer dan 1-2 minuten is verbeterd
  2. er 5.000 auto’s of minder per dag over de Sluisbrug rijden en 
  3. daarvoor geen selectieve toegang wordt toegepast. Selectieve toegang betekent het nemen van verkeersmaatregelen om de toegang tot de Sluisbrug te beperken.

Dan blijft alsnog de vraag of die beter dan 1-2 minuten bereikbaarheid van de gemeente een investering voor een extra brug over de Vliet van 15 miljoen euro waard is. Voor VVD en CDA is dat al het geval. Of dat voor PvdA en CU/SGP ook het geval is, zal moeten blijken.

Wat het college niet moet doen is alleen kijken naar de verbetering in het Damcentrum. Want die is alleen maar mogelijk als ze het verkeersprobleem van de Sluisbrug naar andere wijken verplaatsen. VVD en CDA zullen zeggen dat de wegen in de andere wijken daarvoor bedoeld zijn. PvdA en CU/SGP vonden dit in 2016 niet eerlijk.

Meest waarschijnlijke uitkomst actualisatie onderzoek naar extra brug over de Vliet

Als het onderzoek inderdaad bestaat uit het actualiseren van de verkeersstromen met de nieuwste verkeersmodellen, dan komt daar hoogstwaarschijnlijk uit dat de komende tijd sprake zal zijn van een autonome groei van het verkeer; in andere woorden er komen steeds meer auto’s op de weg zeker rondom de grote steden. Verschillende scenario’s gaan uit van een minimale groei van rond de 10 procent.

Dan zal de extra brug over de Vliet de bereikbaarheid van de gemeente met minder dan 1-2 minuten verbeteren en zullen er meer dan 5.000 auto’s per dag over de Sluisbrug  rijden zonder gebruik van selectieve toegang.

Met deze uitkomst zouden zelfs VVD en CDA de aanleg van een extra brug over de Vliet moeten heroverwegen. PvdA en CU/SGP zijn ongeloofwaardig als zij zich door deze uitkomst laten overtuigen om voor de extra brug te stemmen.

Gaat het dan alleen over verkeer?

Het onderzoek uit 2016 gaf ook resultaten over de mogelijke economische ontwikkelingen en gevolgen voor luchtkwaliteit in alle gebieden. Evident was dat het verplaatsen van het verkeer van de Sluisbrug naar andere delen van de gemeente op die andere plekken tot een verslechtering van de luchtkwaliteit zou leiden. Het rapport heeft alleen in algemene zin iets kunnen zeggen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Uitgaande van de autonome groei van het verkeer, wordt de situatie ten opzichte van 2016 slechter. Ook hier is de vraag of PvdA en CU/SGP hiervoor willen kiezen.