Woningen in een groen Schakenbosch

De Raad heeft het ruimtelijke kader van Schakenbosch in de raadsvergadering van 12 december vastgesteld. GroenLinks had liever gezien dat de eigenaar van Schakenbosch, gezien de historie van Schakenbosch, het hele park groen had gehouden. Maar GroenLinks is blij dat de projectontwikkelaar de historie van Schakenbosch ook belangrijk vindt.

Want Schakenbosch blijft herkenbaar als groene enclave en vormt een ruimtelijke en functionele schakel tussen stad en land. In de toekomstige ruimtelijke structuur blijft de landschappelijke ondergrond herkenbaar. Beeldbepalende bestaande gebouwen blijven zo veel mogelijk behouden en krijgen een nieuwe bestemming en in de transformatie van Schakenbosch blijft de parkachtige kwaliteit van het gebied behouden.

“GroenLinks kan zich daar goed in vinden” aldus raadslid Suheyla Okcuoglu. Ook de ambitie over duurzaamheid zoals energiebesparingen en duurzame energieopwekking krijgen een plek in dit plan. Het spreekt GroenLinks erg aan dat duurzaamheid verbindend ingezet wordt om het landschap en de natuur optimaal te laten renderen en de woonomgeving gezond en aantrekkelijk te maken met een minimale milieubelasting.

Okcuoglu vindt dat de burgerinitiatieven, zowel het zorgcentrum als het leerwerkcentrum zeker een plek moeten krijgen op de historische locatie als Schakenbosch. “Omdat GroenLinks veel waarde hecht aan de historische plek Schakenbosch, gaan wij het bouwproject goed in de gaten houden” volgens Okcuoglu.