Jeroen van Rossum bij het cultuurdebat (foto gemaakt door Henk Knoester)
Jeroen van Rossum bij het cultuurdebat (© Henk Knoester)

Zorgen over subsidietafels

GroenLinks heeft in de afgelopen vergaderingen geworsteld met de subsidie-tafels. Toen de subsidie voor Talentenloods - een mooi initiatief om jongeren in contact te brengen met hun (latente) talenten - in gevaar kwam, probeerde ik via de wandelgangen te regelen met wethouder van Eekelen dat de subsidie voor Talentenloods niet in gevaar kwam. Met succes gelukkig.

Een voorstel van Gemeentebelangen om de ouderensoos van WOeJ te redden, hebben wij gesteund, ondanks dat het achteraf repareren en/of redigeren van de uitkomst van de subsidie-tafels regelrecht indruist tegen de basis van die subsidie-tafels; de invloed meer in het veld leggen. De subsidie-tafels zijn ingevoerd om de verdeling van de subsidiegelden juist bij de uitvoerende partijen te leggen, en zo innovatie en creativiteit te stimuleren.

Uiteindelijk kwam Rouwendal met een truc toch aan voldoende geld voor de ouderensoos; de motie kwam nooit in stemming. Maar GroenLinks maakt zich wel zorgen om de uitvoer van de subsidie-tafels, en heeft om die reden toch gemeend dat reparatie achteraf echt nodig was. Ondanks dat de subsidie-tafels juist bedingen dat we niet achteraf in de uitkomsten gaan shoppen.

En dat model is wat ons betreft het proberen waard. Dit model van subsidieverdeling dat we een jaar geleden hebben ingevoerd als gemeente, heeft (op papier) een aantal voordelen - de zeggenschap over de gelden wordt gelegd bij de partijen die ook de uitvoering doen; participatie dichtbij het veld. Door de partijen met elkaar aan tafel te zetten, kunnen ideeën ontstaan die partijen op zichzelf niet bedenken. Creatieve oplossingen door samenwerking, innovatie, en vergaande participatie - de subsidie-tafels passen bij een echte regiegemeente. Maar een aantal afspraken die we gemaakt hadden met de wethouder wordt niet nagekomen. En een aantal zorgen die GroenLinks eerder al uitte, wordt ook onvoldoende aangepakt.

Zo gaven we al aan tijdens de vergadering waarin de subsidie-tafels werden vastgesteld door de gemeenteraad, dat GroenLinks het essentieel vindt dat de begeleiding vanuit de gemeente aan alle tafels hetzelfde zou moeten zijn: een uniforme, stevige ondersteuning, die werk uit handen neemt van de deelnemende partijen. Zeker clubs die op (veel) vrijwilligers leunen, moeten niet teveel werk hebben aan het deelnemen aan een subsidie-tafel. De ervaring leert nu dat de deelnemers juist heel veel werk hebben gehad aan de subsidie-tafels. Ik sprak Willy Tiekstra van WOeJ, die met deelname aan verschillende tafels, uiteindelijk honderden pagina’s aan tekst heeft moeten produceren. Dat was niet de afspraak.

Ook verschilde de aanpak per onderwerp; de ene tafel hanteerde een andere werkwijze dan de andere tafel. En dat was ook niet de afspraak.

De zorgen die we hadden over hoe duidelijk de kaders zouden worden, bleken daarnaast helaas gegrond. Bij verschillende subsidie-tafel-gesprekken ervaarde men verwarring over wat de kaders waren, hoeveel geld er beschikbaar zou komen, etc. Bovendien bleek het - zoals we ook al voorspelden - lastig om kleinere partijen te laten vertegenwoordigen aan tafel. De Talentenloods bijvoorbeeld zag haar subsidie halveren, ten gunste van een derde partij die dan maar wat werk moest overnemen, zonder dat de Talentenloods zelf aan tafel zat.

En tot slot is er een stevige denkfout gemaakt bij de invoering van de subsidie-tafels, die wel vaker gemaakt wordt bij het invoeren van nieuw beleid. Er was niet voldoende geld.

Bij de decentralisaties van Jeugdzorg, WMO en Participatiewet zagen we al dat bezuinigen en het systeem omgooien niet goed tegelijk gaan. Dat is nu bij de invoering en landing van de subsidie-tafels ook het geval. Vreselijk jammer, omdat daarmee de voordelen van de subsidie-tafels volledig worden ondergesneeuwd door wat er misgaat.

Wat GroenLinks betreft is het zaak dat we de subsidie-tafels niet ten onder laten gaan, door wat er mis is. We moeten de subsidie-tafels een goede kans geven om te bepalen of we er juist vruchten mee kunnen plukken, of het misschien bij het verkeerde eind hadden.

Dat betekent wel dat de gemeenteraad voor de volgende ronde subsidie-tafel-gesprekken de financiële teugels wat moet laten vieren. Als we willen dat de subsidie-tafels een succes worden, moeten we de ruimte geven om te innoveren, en te pionieren. En we moeten zorgen dat de begeleiding van de tafels een stuk steviger is dan de laatste keer.

Als we dat doen, kunnen we mogelijk volgend jaar de uitkomsten van de subsidie-tafels als gemeenteraad accepteren, zonder te gaan repareren. Want dat de raad de afgelopen vergaderingen bewoog richting een motie om de ouderensoos te redden, of dat ik probeerde achter de schermen (met succes gelukkig) de subsidie voor Talentenloods nog een beetje overeind te houden, was nodig, maar niet in lijn met de subsidie-tafels zoals we die hebben ingevoerd. Het zou mij een lief ding waard zijn als de subsidie-tafels de echte pilot krijgen, die ze verdienen.

Jeroen van Rossum
Fractievoorzitter GroenLinks Leidschendam-Voorburg