Belangrijke items zijn voor mij ‘duurzaamheid’ en ‘sociale politiek’. Duurzaamheid is voor alle beleidsterreinen van belang.  Op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en  verkeer en vervoer die mijn speciale aandacht hebben, kan de gemeente veel meer doen dan nu het geval is. Ik wil daar graag aan bijdragen. Bijvoorbeeld zijn er al belangrijke stappen gezet voor een beter fietsnetwerk. Maar er is nog veel te doen om dat netwerk te verbeteren en te vervolmaken. Zodat veel meer mensen gaan fietsen. Dat is gezond en ook beter voor de luchtkwaliteit. 

Ook in de ruimtelijke ordening en op energiegebied kan de gemeente invloed uitoefenen om duurzaam gebruik te bevorderen.

Voorts vind ik het van belang dat er meer aandacht en geld gaat naar het cultuurbeleid. Kunst en cultuur is zo ontzettend belangrijk in de samenleving. En natuurlijk is het dan van belang om het beleid op jongeren te richten en deze er bij te betrekken.