Al jaren ben ik geïnteresseerd in de politiek en in debatteren. Ik ben dan ook ontzettend blij met mijn plek in de gemeenteraad en heb enorm veel zin om aan de slag te gaan en mijn visie in praktijk te brengen.

Dat houdt in: meer aandacht voor het klimaat en de ongelijkheid in de samenleving en dan met name in onze gemeente. Ik wil er zijn voor iedereen. Ongeacht leeftijd, kleur of inkomen. Maar ik wil op alle vlakken ook sterker de stem van jongeren naar voren brengen. Want elk beleid raakt (juist) ook hen. Zij ondervinden het langst de nasleep van keuzes die nú wel of niet worden gemaakt.

Punten waar ik mij hard voor wil maken, zijn onder andere het aanpakken van ongelijkheid en armoede onder kinderen en de misstanden binnen Jeugdzorg, en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid. Iedereen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en zich veilig en begrepen te voelen. Daarnaast wil ik mij inzetten voor een gemeente die ook echt voor jeugd en jongeren is ingericht. Waar iedereen zich thuis voelt en kan vermaken.

Tot slot wil ik dat jongeren actiever worden betrokken bij de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld door het oprichten van een jongerenraad.

De politiek is van iedereen en voor iedereen.

 

Onderwerpen:

 

  • Jeugd / Jongeren
  • Onderwijs
  • Cultuur
  • Inclusiviteit
  • Wonen