Sinds 2014 zet ik me in als raadslid binnen het sociaal domein om onze gemeente rechtvaardiger, praktischer en socialer in te richten. En ik ben er trots op dat GroenLinks daar de afgelopen jaren een verschil heeft kunnen maken. Van het recht voor een ieder om zich nuttig te mogen maken binnen de invulling van de participatiewet, tot de terugkeer van het kopje koffie bij de huishoudelijke hulp. We hebben daar mooie dingen bereikt, maar er is nog genoeg te doen.

Ik blijf me daarom inzetten om de ongelijkheid in onze gemeente te bestrijden en om te werken aan een eerlijke invulling van onze zorg. Een WMO die mensen echt de handvatten geeft om hun zelfstandigheid vast te kunnen houden. Een eerlijk en activerend armoedebeleid, waarin kinderen ontzien worden. Een gemeente waarin iedereen een plek vindt, ongeacht geslacht, kleur, leeftijd, geaardheid, religie of portemonnee.

Wil je met me spreken over werk & inkomen, zorg, inclusiviteit of wat anders? Mail me op J.van.Rossum@lv.nl; dan maken we contact.

Portefeuilles:

  • Fractievoorzitter
  • Werk en Inkomen, Participatiewet
  • Armoede & Schuldhulpverlening
  • Kunst & Cultuur, Winkelgebieden
  • Economie, Recreatie & Toerisme
  • Gezondheidszorg, WMO & Integrale benadering 3D
  • Diversiteit & Inclusie, LHBTQI, Inburgering
  • Dossier Aanpak coronacrisis
  • Dossier Subsidietafels