De coronacrisis is nog maar nauwelijks voorbij of we zien dagelijks de verschrikkelijke beelden van de oorlog in de Oekraïne. Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn en hoe snel alles wat zo goed georganiseerd leek vast kan lopen. Vluchtelingen hebben onze steun nodig, maar ook mensen met een laag inkomen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Het is tijd om belangrijke beslissingen te nemen voor meer solidariteit en gelijkwaardigheid. Solidariteit met de vluchtelingen en met de zwakken in onze gemeente.

En het is ook het moment om de klimaatcrisis aan te pakken, de grootste uitdaging waar we voor staan. Dit vraagt niet alleen om grote beslissingen in de landelijke politiek, maar zeker ook op het lokale niveau. Daarvoor wil ik mij de komende jaren inzetten.

Net als op andere plaatsen in Nederland moet onze gemeente hard aan de slag voor meer betaalbare woningen voor starters, voor meer sociale woningbouw en het terugdringen van verborgen armoede en eenzaamheid onder ouderen en alleenstaanden. Zij verdienen speciale aandacht en vooral goede en betaalbaar zorg.

Onze gemeente is al redelijk groen maar het kan nog veel groener! De mensen in onze gemeente zijn solidair, maar er kan nog veel meer. Het is belangrijk om daar de schouders onder te zetten, er staat de komende periode veel op het spel. Laten we samen opkomen voor een veilige en vooral menselijke gemeente met kansen en mogelijkheden voor iedereen.

 

Onderwerpen:

 

  • Energietransitie
  • Vluchtelingen / Statushouders
  • Wonen