Om dit te bereiken wordt de gemeente aanjager van deze groei en worden bedrijven gestimuleerd en geholpen om duurzamer te worden. De gemeente geeft hierbij zelf het goede voorbeeld en zal lokaal en duurzaam inkopen waar dit kan.

Naast het duurzamer maken van onze economie zijn we groot voorstander van het vergroten en stimuleren van de lokale economie. De lokale economie heeft in de coronacrisis een harde klap gekregen. We hebben bewondering voor alle hardwerkende ondernemers die hun hoofd boven water hebben gehouden. We waren dan ook blij om te zien dat er veel lokale initiatieven ontstonden, zoals support your locals. We blijven ons hard maken voor steun aan de lokale economie en ondernemers. 

De komende periode zetten we grote stappen naar een circulaire gemeente. In een circulaire economie is alles wat gebruikt wordt herbruikbaar en zal ook ons afval zoveel mogelijk hergebruikt worden. Landelijk is afgesproken dat in 2050 de Nederlandse economie volledig circulair is en in 2030 voor de helft. Wat GroenLinks betreft kunnen we daar niet snel genoeg mee beginnen en zet Leidschendam-Voorburg nu al stappen voorwaarts om zo snel mogelijk een circulaire gemeente te zijn. 

Onze plannen:

  • De economie in Leidschendam-Voorburg is in 2030 voor de helft circulair en in 2050 volledig circulair.
  • De gemeente werkt zoveel mogelijk samen met duurzame bedrijven en koopt lokaal, klimaatneutraal en circulair in.
  • Iedere wijk krijgt een groene wijkwerker die initiatieven van wijkbewoners ondersteunt, zoals het delen van auto’s en spullen, het aanbieden van klussen en reparatiewerkzaamheden. 
  • De gemeente steunt initiatieven rondom het verminderen van afval, het hergebruiken en repareren van producten. Waar hergebruik niet mogelijk is wordt ingezet op hoogwaardige recycling.