Buiten zijn bleek onmisbaar om de fysieke en mentale gezondheid op peil te houden. Een fijne leefomgeving is een schone leefomgeving en hieraan kunnen we nog veel verbeteren. In een schone gemeente is de luchtkwaliteit goed en zwerft er geen afval rond. Dit is onze inzet voor een schoner Leidschendam-Voorburg. 

De komende jaren willen we ons nog meer inzetten voor een schone leefomgeving, voor maatregelen die zorgen voor betere luchtkwaliteit en voor vermindering van zwerfafval zodat Leidschendam-Voorburg voor iedereen schoner en nog beter leefbaar wordt. 

Onze plannen:

  • We verbeteren de luchtkwaliteit in onze gemeente.
  • We willen een volledig verbod op consumentenvuurwerk in Leidschendam-Voorburg. Vuurwerk is te belastend voor mens en dier, de luchtkwaliteit en voor de hulpdiensten. Daarom zien we liever alternatieven, zoals een drone show. 
  • We brengen de maximaal toegestane snelheid terug tot 30 km per uur binnen de bebouwde kom. Op straten zonder stoep kan dit zelfs terug naar 15 km per uur. Daarnaast maken we ons hard voor een verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen rond en in de gemeente. 
  • We voeren een milieuzone in en we maken meer straten waar de auto te gast is. 
  • Afval scheiden moet gemakkelijk worden voor alle inwoners, ook in de hoogbouw.
    Iedereen krijgt een scheidingstuintje in de buurt waar plastic, GFT, papier en glas gemakkelijk kunnen worden weggebracht.
  • De gemeente komt met een programma om samen met bewoners en ondernemers zwerfafval aan te pakken.