Een goede gezondheid hangt daarom samen met een zinvolle dagbesteding, groene leefomgeving, schone lucht, gezond eten en ontspanning. Ziek worden, je baan verliezen, in de schulden zitten of je huis kwijtraken. Het kan iedereen overkomen. GroenLinks vindt dat je elkaar in zulke situaties moet helpen. Bij GroenLinks valt niemand buiten de boot. Iedereen verdient goede zorg, hulp bij problemen en waardige opvang als dat nodig is.

We investeren daarom in preventie in de breedste zin van het woord. Omdat wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen en omdat dit bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Alle inwoners horen een gelijke kans te hebben op een goede gezondheid. Toch zijn er nu verschillen in de gezondheid tussen groepen inwoners. Om deze verschillen effectief aan te pakken zijn een langetermijnaanpak en een integrale benadering nodig.

We willen dat het normaal is om hulp te vragen. Wanneer er zorg nodig is, geven we die zo snel mogelijk, aan iedereen. Zo voorkomen we dat problemen erger worden. We geven zorg- en hulpverleners de ruimte om te doen wat nodig is en luisteren naar de wensen en behoeften van inwoners. De gemeente kan geen mentale of fysieke beperkingen wegnemen of ziektes genezen. Maar de gemeente kan wél hulp bieden en zorgen dat iedere inwoner ook de zorg krijgt die zij, hij of hen nodig heeft. Hierbij wordt mantelzorg ook gezien als onmisbare pijler in de zorg. 

Onze plannen:

  • We investeren in jeugdzorg en zetten in op betere jeugdzorg en op preventie, bijvoorbeeld door het versterken van jeugdgezondheidszorg. Er komt extra aandacht voor ggz-jeugdzorg en regionale samenwerkingen bij zware en ingewikkelde jeugdzorg. 
  • We maken mentale gezondheid bespreekbaar en bieden hulp en ondersteuning aan hen die het moeilijk hebben.
  • We nemen meer initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan.
  • De gemeente gaat meer, begrijpelijker en actiever informatie verstrekken over alle mogelijkheden binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Dit is de wet waarin is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. 
  • Zorgvoorzieningen worden toegankelijker. We behandelen elke hulpvraag snel, maken formulieren simpeler en het contact met de instanties persoonlijker.
  • Mantelzorgers verdienen meer steun. We betrekken hen bij de zorgvraag, zorgen dat het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers zichtbaar, vindbaar en actueel is, zetten tijdig ‘respijtzorg’ in en maken ons hard voor betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. Er komt ook meer aandacht voor jonge mantelzorgers.