Wij als gemeente zijn daarbij onmisbaar. Overgaan op een duurzaam energiesysteem is van cruciaal belang om klimaatverandering tegen te gaan. Met z’n allen moeten we het verbruik van energie verminderen en de energie die we gebruiken moeten we duurzaam opwekken. Het vroegtijdig betrekken van bewoners, duidelijke communicatie en betaalbaarheid is van doorslaggevend belang om te komen tot een volledig duurzaam energiesysteem.

In 2050 moeten alle huizen van het gas af zijn en zijn aangesloten op een alternatieve warmtebron. Nu wordt het tijd om door te zetten. Ook huurders mogen subsidie krijgen bij het verduurzamen van hun woningen. Daarbij is het belangrijk om niet alleen met goedkope leningen te werken, want mensen met een laag inkomen hebben geen behoefte aan een schuld, hoe laag de rente ervan ook is.

De komende jaren blijven we daarom vol inzetten op de energietransitie én zorgen dat iedereen mee kan doen. Verduurzamen van de woning is niet voor elke bewoner betaalbaar. GroenLinks wil daarom energie-armoede tegengaan en de inwoners helpen met de energietransitie. De energietransitie moet toegankelijk, inclusief en betaalbaar zijn. 

Onze plannen:

  • Alle nieuwbouw wordt energieneutraal en gasloos. 
  • Er komen meer subsidies, zodat mensen zelf aan de slag kunnen om hun huis te verduurzamen. Dit is niet alleen voor huiseigenaren, maar ook voor huurders.
  • Op alle daken van gemeentelijke gebouwen komen zonnepanelen. Op schooldaken die daarvoor geschikt zijn ook. 
  • We stimuleren inwoners om hun huizen energiezuiniger te maken. Mensen die minder geld te besteden hebben, bieden we daarbij persoonlijke begeleiding aan, waaronder het wegwijs maken naar subsidies en financieringsmogelijkheden.