Voor ons is het dan ook duidelijk: we gaan investeren in onze infrastructuur om fietsen en wandelen nog aantrekkelijker te maken. Na voetgangers en fietsers is ook het openbaar vervoer heel belangrijk voor duurzame mobiliteit, het draagt bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze gemeente. Waar fietsen en wandelen toenam tijdens de coronacrisis, nam het openbaar vervoer gebruik af. Wat ons betreft moeten we, zodra dit kan, zo snel mogelijk terug naar het oude niveau van voor corona. Met de komst van de extra woningen de komende jaren is aandacht voor openbaar vervoer daarnaast noodzakelijk. 

Waar fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer meer ruimte in mogen nemen, mag wat GroenLinks betreft de auto minder ruimte innemen. GroenLinks is niet tegen de auto, maar we gaan voor bewust autogebruik. Dit betekent bijvoorbeeld meer deelauto’s en schone auto’s. We willen zo stevig investeren in openbaar vervoer, fietsen en lopen, dat het steeds gemakkelijker wordt om geen auto te bezitten. 

Onze plannen:

  • Er gaat meer geld naar fietsvoorzieningen. We breiden snelfietsroutes uit en plaatsen veel meer gratis fietsparkeerplekken. Waar de nood hoog is worden autoparkeerplekken omgezet in fietsparkeerplekken.
  • We vergroten de aandacht voor veiligere fiets- en voetgangerspaden, vooral ook bij scholen. Dit betekent bijvoorbeeld: breder maken van paden, geen losliggende stenen of grote obstakels, zoals scooters, geparkeerde auto’s en bakfietsen. Ook willen we meer zebrapaden en plekken waar fietsers en voetgangers voorrang hebben.
  • We zetten ons in voor een openbaar vervoer verbinding richting Stompwijk en Leidschendam-Zuid. In ieder geval wordt geïnvesteerd in een tramhalte bij Overgoo.
  • Iedereen moet toegang hebben tot duurzaam vervoer, ook wie weinig te besteden heeft. Daarom voeren we een goedkoop busabonnement of gunstige vervoersarrangementen in voor mensen die minder te besteden hebben. 
  • We onderzoeken of het Damcentrum autovrij kan worden.
  • We stimuleren schone auto’s en deelauto’s.
  • We voeren betaald parkeren in voor wijken waar de parkeerdruk hoog is, zoals in de buurt van winkelgebieden en aan de grenzen met Rijswijk en Den Haag. We regelen daarbij parkeervergunningen voor wijkbewoners.