Iedereen wil zich nuttig maken, alle ouders willen zelf voor hun kinderen zorgen en ieder mens wil zichzelf ontwikkelen. Maar door de groeiende ongelijkheid is dit helaas niet voor iedereen mogelijk. Als we de kansenongelijkheid verkleinen, is dat voor iedereen beter. Als gemeente kunnen we hier een cruciale rol in spelen. 

Er is nog meer te doen om iedereen een eerlijke kans te bieden. Bovendien moeten we af van het cynisme binnen de overheid, die inwoners bij voorbaat wantrouwt en meer gericht is op fraudebestrijding dan mensen helpen hun autonomie te hervinden. De toeslagenaffaire heeft dat nog maar eens duidelijk gemaakt. GroenLinks kiest daarom voor een systeem van vertrouwen in plaats van wantrouwen. 

Nog altijd blijkt uit onderzoek dat mensen die in armoede leven of gebukt gaan onder schulden, ongezonder zijn, minder oud worden en ongelukkiger zijn. Dat moet anders. Door gezinnen te ondersteunen, kunnen we de vanzelfsprekendheid waarmee kinderen de armoede van hun ouders erven, terugdringen. Zodat de 10% van de kinderen die nu nog in armoede opgroeit in onze gemeente echt een eerlijke kans hebben.

Onze plannen:

  • We verruimen de regelingen voor mensen die minder te besteden hebben, zoals de regeling voor de ziektekosten.
  • We verbeteren de communicatie en gaan uit van vertrouwen in de mens. 
  • We verkleinen de ongelijkheid tussen kinderen. Ieder kind moet meekunnen op schoolreisje en we bieden de mogelijkheid voor fruit en ontbijt op school.
  • We onderzoeken mogelijkheden voor gratis kinderopvang.
  • We bieden gratis menstruatieproducten aan voor mensen die dat nodig hebben.
  • We pakken laaggeletterdheid aan, bijvoorbeeld met taalonderwijs en het begeleiden van mensen om digitaal vaardig te worden.