GroenLinks wil een betere en passendere uitvoering van de WMO, zodat de zorg beter terecht komt op alle plekken waar deze nodig is. Daarom willen we dat er meer, begrijpelijker en actiever informatie verstrekt wordt over alle mogelijkheden binnen de WMO. Ook moeten alle ouderen eenmalig door de gemeente bezocht worden om de zorgbehoefte te bepalen.

GroenLinks wil daarnaast dat er goed gezorgd wordt voor de mantelzorgers, bijvoorbeeld door te zorgen dat ze hun zorgtaken af en toe kunnen overdragen aan een vervanger. Ook pleit GroenLinks voor de versterking van WOEJ.

GroenLinks vindt de jeugd erg belangrijk. Er moet daarom niet bezuinigd worden op jongerenwerk. Ook moet jeugdzorg en WMO moet beter op elkaar aansluiten.