We tolereren geen racisme, seksisme, validisme, of welke vorm van discriminatie dan ook. We dragen dit actief uit en sporen ook andere organisaties aan om op te treden tegen uitsluiting en discriminatie. Toegankelijkheid is hierbij een belangrijk thema. GroenLinks pleit voor toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een handicap, maar bijvoorbeeld ook voor inclusief taalgebruik. Zo zorgen we dat iedereen in deze gemeente vrij is en zich thuis voelt.

Een inclusieve gemeente is ook een veilige gemeente. Daarom verbeteren we de veiligheid door de hele gemeente. Daarbij praten we met de vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen, om te zorgen dat zoveel mogelijk ervaringen worden meegenomen wanneer we de veiligheid verbeteren. 

Bij al het beleid dat de gemeente maakt, blijft het belangrijk om te overleggen met de mensen zelf, zij weten namelijk het beste wat ze nodig hebben en waar ze tegenaan lopen. De grote diversiteit aan mensen zorgt ook voor een diversiteit aan meningen. Daarom zetten we ons in dat iedereen gehoord wordt en dat iedereen mag meepraten. We maken het beleid niet alleen voor inwoners, maar juist samen met inwoners.

Onze plannen:

  • De gemeente geeft het goede voorbeeld als werkgever en zet zich in voor een werkvloer zonder racisme, seksisme, validisme en andere vormen van discriminatie.
  • De gemeente ondersteunt voorlichting op scholen over onderwerpen zoals migratie, genderdiversiteit, mensenrechten, racisme, discriminatie en het slavernijverleden en ondersteunt leerlingen die een GSA (Gender and Sexuality Alliance) op willen zetten.
  • Er komt een lokale agenda voor het verbeteren van de positie van chronisch zieken en gehandicapte mensen.
  • Migranten met een verblijfsvergunning worden zo snel mogelijk aan woonruimte en integratiebegeleiding geholpen. Daarbij geven we uitgewezen asielzoekers in nood ondersteuning en opvang.
  • De nieuwe raadzaal wordt toegankelijk voor alle inwoners. Iedereen moet volksvertegenwoordiger kunnen worden of plaats kunnen nemen in het publiek. 
  • We gaan meer naar inwoners luisteren en samenwerken, bijvoorbeeld via burgerberaden en burgerbegrotingen. Ook betrekken we jongeren actief, zoals door samenwerking met alle middelbare scholen en de oprichting van een jongerenraad.
  • Elke wijk krijgt een wijkbudget zodat bewoners zelf met ideeën kunnen komen en uit kunnen voeren, met hulp van de gemeente bij de uitvoering. Inwoners krijgen ook het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving.
  • Elke wijk heeft een goed benaderbare wijkagent die zich samen met de wijkambassadeurs en bewoners op een sociale manier inzetten voor een veilige wijk.