Waar te weinig groen is, ontstaat hittestress in de zomer. Dat kan zelfs dodelijke gevolgen hebben voor mensen met een zwakkere gezondheid. Dit betekent dat natuur en biodiversiteit niet alleen binnen natuurgebieden versterkt moet worden, maar overal: binnen de woonkernen, op het platteland buiten de natuurgebieden en in de wateren. Er is geen alternatief. Als we zo doorgaan, dreigt de komende decennia een miljoen planten- en diersoorten uit te sterven.

Wij zeggen het al langer: meer groen is noodzakelijk. Gras en aarde vangen regenwater op. Bomen en water koelen straten en pleinen in de zomer af en dempen bovendien verkeerslawaai. GroenLinks ziet graag dat de gemeente hier samen met de inwoners aan werkt. Er wordt meer groen in plaats van steen toegevoegd en we helpen inwoners om ook bij te dragen aan het vergroenen van Leidschendam-Voorburg. Door meer natuur te creëren en het bestaande groen beter te onderhouden, krijgen dieren meer ruimte en wordt de biodiversiteit verbeterd waardoor ook het groen meer gaat leven. 

GroenLinks strijdt voor een diervriendelijke gemeente en voor het recht op een groene leefomgeving voor en van ons allemaal, eerlijk verdeeld over alle wijken.

Onze plannen:

  • We willen meer bomen in de gemeente. Daarom kan elke inwoner en ondernemer een gratis boom aanvragen bij de gemeente.
  • We werken toe naar een gemeente waar iedere inwoner op maximaal 350 meter een groene openbare omgeving tot de beschikking heeft. We leggen meer (groene) speel- en ontspanningsplekken aan en alle scholen krijgen een groen schoolplein.
  • De gemeente gaat zich nog meer inzetten voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten door de biodiversiteit te stimuleren, zoals door minder te maaien bij delen van onze oevers en bermen.
  • We wijzen plekken aan voor ‘Tiny Forests’ om de biodiversiteit extra te versterken. Dit zijn dichtbegroeide bosjes van minimaal 100 vierkante meter.
  • We verruimen de subsidies voor groene maatregelen, zoals groene daken en zorgen ook als gemeente voor meer groene daken op gemeentelijke gebouwen.