Sociaal contact, ontmoeting en verbinding zijn het fundament van een samenleving en een gemeenschap. Sociaal contact maakt dat mensen zich minder eenzaam voelen en meer gewaardeerd in hun omgeving. De verbinding met wijk en gemeente wordt erdoor versterkt. We moeten drempels wegnemen en dat doe je meestal niet met grote nieuwe dingen, dat doe je juist met kleine bekende dingen. Dat doe je bijvoorbeeld door koffie te gaan drinken met de buren in het wijkgebouw, door de bibliotheek binnen te wandelen of door sporten bij een sportclub.

Er zijn veel organisaties en initiatieven in de gemeente die voor verbinding zorgen, zoals theaters, wijkverenigingen, sportclubs en religieuze ontmoetingsplaatsen. We hebben veel waardering voor de mensen achter deze organisaties en we vinden het van groot belang dat mensen die iets voor een ander doen hiervoor de waardering krijgen die zij verdienen, of deze mensen nu betaald worden of niet. Zonder de 25.000 vrijwilligers in onze gemeente zouden delen van onze gemeenschap instorten. Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties gaat hand in hand met een goed vrijwilligersbeleid.

De komende jaren willen we vooral zorgen dat drempels weggenomen worden en dat sociale, culturele en sportieve initiatieven toegankelijk zijn voor iedereen. Zodat we veel meer met en voor elkaar kunnen doen. 

Onze plannen:

  • Wijkverenigingen en wijkcentra krijgen extra ondersteuning, dit zijn belangrijke bestaande netwerken. Zij spelen een grote rol in het bij elkaar brengen van mensen en verlagen de drempels hiervoor.
  • Er komt een gemeentelijk vrijwilligersbeleid, met daarin onder andere maatregelen om organisaties en vrijwilligers te ondersteunen en actief te bedanken. 
  • Gratis schoolzwemles wordt opnieuw ingevoerd, zodat alle kinderen op jonge leeftijd leren zwemmen. 
  • De kunst- en cultuursector blijven we steunen. Zeker in tijden van corona heeft de culturele sector het niet makkelijk gehad, dus waar nodig bieden we extra ondersteuning. 
  • We zetten de lijn voor een toekomstbestendige bibliotheek voort, naast het uitlenen van boeken blijft de maatschappelijke functie van de bibliotheek erg belangrijk. 
  • We maken meer geld vrij voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een kleine beurs, zodat ook zij op muziekles kunnen of lid kunnen worden van een sportclub.