Leidschendam-Voorburg kent gelukkig vele minimaregelingen. GroenLinks wil dat veel meer mensen deze regelingen wél gaan gebruiken. Daarom wil GroenLinks dat de inkomensgrens voor de minimaregelingen hoger wordt. Ook moet er meer en begrijpelijkere informatie komen over deze regelingen.

Bij al deze maatregelen wil GroenLinks aandacht voor het voorkómen van de zogenaamde armoedeval: als iemand met een uitkering er in inkomen op achteruitgaat als hij of zij een betaalde baan krijgt. Dat belemmert mensen om zich weer actief in de maatschappij te begeven.

Daarnaast wil GroenLinks de schoolspullenpas en de voedselbank behouden. Het is belangrijk dat alle kinderen voldoende middelen hebben om naar school te kunnen gaan.

GroenLinks ziet dat ook middeninkomens onder druk komen, zowel in koopkracht als bestaanszekerheid en wil ook aan hen aandacht besteden.