GroenLinks wil laaggeletterdheid tegengaan en kinderen met een taalachterstand deel laten nemen aan voorschoolse educatie. De overstap van voorschoolse educatie naar basisschool, en de overstap van basisschool naar middelbare school moet hierbij goed verlopen. Jongeren die niet op school zitten, willen we een leerwerktraject aanbieden.

Pesten kan niet getolereerd worden en moet op een actieve manier bestreden worden. Ook moet voorlichting over onderwerpen als seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie, het slavernijverleden en migranten op scholen gestimuleerd worden. GroenLinks wil ook dat natuur- en cultuureducatie gestimuleerd wordt.