© Henk Knoester

Schonere lucht

GroenLinks wil dat de luchtkwaliteit voldoet aan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Slechte luchtkwaliteit is ongezond, zeker voor ouderen en kinderen.

Aangezien auto’s tot de grootste vervuilers behoren, krijgen deze wat GroenLinks betreft in onze stad een kleinere rol. Fietsers en voetgangers moeten daarom meer ruimte krijgen. Het fietsnetwerk moet verbeterd worden, met daarbij ook meer fietsenstallingen door de hele gemeente.

GroenLinks wil minder auto’s, vooral minder vervuilende auto’s, op straat zien rijden of parkeren. GroenLinks wil daarom dat het overschakelen op schone auto’s, zoals elektrische auto’s en auto’s op waterstof, gestimuleerd wordt. Sterk vervuilende (diesel)auto’s wil GroenLinks niet meer in de stad toelaten. Ook moeten er meer autovrije en autoluwe straten komen.

Schoon openbaar vervoer heeft voor GroenLinks, na fietsers en voetgangers, prioriteit. Beter openbaar vervoer helpt ook mensen die om wat voor reden dan ook geen andere vervoersmiddelen hebben. GroenLinks wil het gebruik en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeteren in de gemeente, maar ook in regionaal verband. Hierbij moet specifiek worden gekeken naar mensen met een lichamelijke beperking en ouderen. Ook moeten OV-arme delen van onze gemeente, zoals Stompwijk en Leidschendam-Zuid beter bereikbaar worden.