De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn enorm, waardoor starters en mensen met lage inkomens nauwelijks aan een woning kunnen komen. Huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen zijn voor heel veel mensen onbetaalbaar. De enorme stijging van de huizenprijzen zorgt ervoor dat veel gezinnen en jongeren kansloos zijn op de woningmarkt. Dit moet en kan anders.

Tijdens de vorige periode kwam onze wethouder Floor Kist met het plan om de komende jaren 5000 woningen te bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande groen. Want ons betreft worden deze woningen zo snel mogelijk gebouwd mét minimaal 30% sociale woningbouw. 

Meer bouwen alleen is echter niet voldoende. Het gaat ook om betaalbaar bouwen, want wonen is een recht, geen verdienmodel. GroenLinks stuurt daarom actief op de bouw van betaalbare sociale huur- en sociale koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishoudens, op het tegengaan van woningen als belegging en op het creëren van nieuwe woonruimte in bestaande gebouwen. 

Onze plannen:

  • We zetten vol in op sociale woningbouw. Bij elk project is minimaal 30% sociale woningbouw. 
  • Bij nieuwe koopwoningen wordt het verplicht dat de koper er zelf moet wonen. Zo voorkomen we dat koopwoningen als belegging gebruikt worden en de prijzen nog verder stijgen.
  • Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van het groen in onze gemeente.
  • Iedereen verdient een dak boven het hoofd. Daarom regelen we opvang en structurele hulp voor dakloze mensen.