Dat deze ambitieuze plannen juist door een samenwerking van links en rechts tot stand komen, is wat woordvoerders Bart Eleveld en Jeroen van Rossum alleen maar positief. Van Rossum: “Onze samenwerking in de coalitie gaat niet altijd vanzelf. Er is op sommige onderwerpen een hoop ruimte tussen onze idealen. Maar waar we elkaar vinden, kunnen mooie dingen ontstaan. Volgens mij is dat hier gebeurd.”

Bart Eleveld ziet in de plannen veel ruimte voor inwoner en ondernemer. “De Julianabaan begint gedateerd te raken, maar heeft nog altijd een belangrijke functie en aantrekkingskracht op inwoners van Leidschendam-Voorburg. Door echt in de volle breedte te investeren, maken we ruimte voor ondernemerschap en lokaal recreëren. We brengen de parkeergarage ondergronds, wat de veiligheid vergroot, en stimuleren dat mensen hun tijd graag doorbrengen in het lokale centrum. Een vernieuwde Julianabaan is kortom goed voor onze lokale economie.”

Van Rossum vult aan. “Onze buitenruimte is beperkt, daar moeten we zuinig mee omgaan. Juist daarom moet de auto een minder dominante aanwezigheid krijgen. Een ondergrondse garage kan dan uitkomst bieden, ook voor meer ruimte voor de fietser en voetganger. Corona heeft ons gebruik van de lokale ruimte echt veranderd, onder andere door het toenemende thuiswerken. Daar kan een aantrekkelijk, bruisend en vergroend plein positief aan bijdragen. Ook de kans om hier het theater en de bibliotheek een nieuwe, centrale plek te geven is er één die we niet moeten laten lopen.”

Wethouder van Eekelen deelt de tevredenheid van de beide raadsleden, en ziet ook uit naar de maatregelen die op korte termijn al worden genomen, in afwachting van het grotere plaatje. “Op korte termijn gaan we aan de slag met het laaghangend fruit. Meer groen op de pleinen, nieuwe luifels, mogelijk aangepaste zitgelegenheid: kleine ingrepen kunnen al een hoop doen. Door nu al maatregelen te treffen, nemen we een goede aanloop naar de ambitieuze herinrichting op lange termijn. De Julianabaan is te belangrijk voor de gemeente om niet in te investeren.”