De opvang vindt nu plaats door particulieren en vrijwilligers in onze gemeente die hun eigen huis openstellen voor vluchtelingen. De fractie van GroenLinks heeft op 20 april in de commissie samenleving opnieuw bij het College aangedrongen op meer daadkracht en grote haast bij het realiseren van opvangplekken.

GroenLinks raadslid Kees Elenbaas: “Er is zeker inzet van de kant van het college en de ambtenaren voor de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Bovendien leveren vrijwilligers op allerlei niveaus geweldig werk. Maar toch is het niet voldoende en is vooral de huisvesting een groot probleem. Alle opvangplekken in de regio zijn inmiddels bezet. Als vluchtelingen voortdurend van plek naar plek gestuurd worden, kunnen ze nergens tot rust komen. De gemeente kijkt voor mogelijke opvang naar Overgoo, maar we vrezen dat het realiseren van noodopvang daar nog vele maanden gaat duren.”

De realisatie van flexwoningen voor vluchtelingen, een motie die in december unaniem werd aangenomen door de Raad, lijkt niet de nodige prioriteit te krijgen van dit College. GroenLinks maakt zich daar zorgen over, aangezien zowel de vluchtelingencrisis als de woningnood met de dag ernstiger worden.

GroenLinks heeft ook vragen gesteld over het uitkeren van leefgeld aan vluchtelingen. Minder dan een derde van de vluchtelingen heeft het leefgeld ontvangen, want het openen van een bankrekening of het niet hebben van een paspoort blijken grote obstakels daarbij. GroenLinks wil dat de gemeente het leefgeld uitkeert op een andere manier, zodat de vluchtelingen er ook daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. 

GroenLinks roept het College met klem op om meer haast te maken met het vinden van noodopvang, tijdelijke huisvesting en het geven van onderwijs en leefgeld aan vluchtelingen. Dit geldt niet alleen voor Oekraïense vluchtelingen, maar ook voor vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. De regering denkt inmiddels aan een noodwet om gemeenten te dwingen om noodopvang beschikbaar te stellen. Dit benadrukt nog meer de noodzaak van extra noodopvang. Ook de gemeente Leidschendam-Voorburg moet daarin verantwoordelijkheid nemen.