Ik heb eerder over dit onderwerp mogen spreken in de de commissie Samenleving  van 20 april jongstleden. Daarbij was het de bedoeling om vooral inhoudelijk in te gaan op de gang van zaken rond de opvang van vluchtelingen.

Die discussie ontspoorde volledig omdat de wethouder van mening leek dat de motie van 7 december 2021 waarbij de raad unaniem opriep tot het vinden van flexwoningen kon of zelfs moest wachten tot de vorming van een nieuw college. 

Hij kwam daar later weer van terug, maar feit is dat er nog geen flexwoningen zijn gevonden. Wel schijnt er inmiddels een huurovereenkomst getekend te zijn voor een deel van de bedrijfsruimtes op Overgoo waar mogelijk op termijn 140 vluchtelingen ondergebracht kunnen worden.  

We hebben het hier over een situatie die de Engelsen zo mooi aanduiden met: Too Little Too Late! Oftewel: te weinig en te laat.

Eerst even naar de aantallen kijken. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de burgemeesters verzocht om na een eerste inspanning nog een stap te maken voor de opvang van vluchtelingen met als streefdatum 23 juni aanstaande. Onze gemeente moet op die datum plaats hebben voor 136 + 68 = 204 vluchtelingen volgens de richtlijnen van het ministerie. Daar komen ook nog 19 statushouders bij die het COA in onze gemeente wil plaatsen, dat maakt 223 vluchtelingen.

En dan hebben we het nog niet gehad over de 188 Oekraïense vluchtelingen die al weken in de particuliere opvang bij gastgezinnen in onze gemeente verblijven. Die particuliere opvang is fantastisch maar kan niet eindeloos duren. Ook daarvoor moeten alternatieven worden gevonden.

Als particulieren aan het eind van hun latijn zijn, moeten de Oekraïense vluchtelingen op dit moment terug naar de Broodfabriek in Rijswijk waar dan naar een andere opvangplek ergens in Nederland moet worden gezocht. Dit lijkt mij een vrij beschamende situatie.

Wij hebben geen alternatief voor handen voor deze vluchtelingen en we komen zelfs als Overgoo heel snel omgebouwd zou kunnen worden voor opvang, nu al zeker 100 plaatsen te kort. 

Daarbij nog de aantekening dat het nog maar de vraag is of Overgoo over 3 maanden gereed zal zijn zoals het college nu aangeeft. Er zijn protesten en bezwaren van ondernemers die moeten vertrekken en er is een groot gebrek aan materiaal en mensen om deze klus snel uit te voeren.

Voetballers en voetbaltrainers die roepen steeds na een verloren wedstrijd, dat ze de hele wedstrijd achter de feiten aangelopen hebben. Dat is wat hier aan de hand is. Als er vanavond iets gebeurt of vluchtelingen hier aan de deur kloppen hebben we geen antwoord. Dit zou toch niet moeten kunnen?