Waarschijnlijk waren het er nog veel meer, maar zijn die ondergesneeuwd geraakt in het geweld van Corona, de toeslagen affaire en uiteindelijk de val van het kabinet. Dit is wat onze jeugd op het moment meemaakt, geen enkel kind in Nederland heeft op dit moment een echt zorgeloze jeugd.  Tel hierbij op het langdurige tekort aan pleegzorg, gezinnen die al dan niet financieel in de knoop raken, dan is het duidelijk, dat de problemen die we nu meemaken in de jeugdzorg nog maar het begin zijn.

Ik maak me dan ook werkelijk grote zorgen als we nu maatregelen nemen die, de daadwerkelijke zorg bemoeilijken, vertragen of beperken.

Wat gaat er met de kinderen op die wachtlijsten staan gebeuren. Langer lijden is nog het minste, waarschijnlijk worden het ziektebeeld erger en laten we dan ook maar meteen eerlijk zijn dan zal de behandeling ook duurder worden.

Want de waarheid is, een bestedingsruimte per aanbieder gaat leiden tot wachtlijsten, want als het geld op is worden geen nieuwe kinderen aangenomen en het toewijzen van het aantal uren kan leiden dat instellingen geen kinderen aannemen waarvan het niet zeker van is of zij dit binnen het toegewezen aantal uren te helpen zijn.

Maar waar niet over gesproken wordt, is over het voorkomen van mentale problemen bij jeugdigen. In eerdere commissievergaderingen werd er gesproken dat we hier met landelijke campagnes mee zouden doen, maar daar is het waarschijnlijk nog niet van gekomen.

Ook de problemen van somber- en eenzaamheid onder jeugdigen worden niet altijd goed aangepakt, behalve aan sport is er in onze gemeente voor jongeren op het moment bijzonder weinig te doen. Hier zou ook naar gekeken moeten worden want dit is een steeds groter probleem. Een grote groep jeugdigen in onze gemeente is voor jeugdwerk en onderwijs onzichtbaar op dit moment en hierdoor kunnen hun problemen niet vroeg gesignaleerd worden. 

Kosten besparen in de jeugdzorg mag nooit bezuinigen worden op de zorg, maar moet altijd een besparing worden op de kosten. Dus niet minder zorg maar snellere, betere en uiteindelijk dus goedkopere. Dat kan gerealiseerd worden door vroeg signalering en de jeugdhulp/onderwijs Arrangementen, maar vooral door het voorkomen van problemen.