Nieuws

Raadsflits: Arbeidsmarkt, economie en werkgelegenheid

GroenLinks heeft zich tijdens de raadsvergadering sterk gemaakt voor een raadswerkgroep die zich bezig houdt met een grondige analyse van de lokale arbeidsmarkt, zodat de gemeenteraad verstandige beslissingen kan nemen over werkloosheidsbestrijding, versterking van lokale ondernemers en de participatiewet. Zo'n werkgroep is hard nodig. Landelijk zijn er zevenmaal zoveel werkzoekenden als er vacatures zijn, en er is sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Door een werkgroep in te stellen, die in samenwerking met het college aan de slag gaat met een analyse en aanbevelingen, hoeft het college dit complexe onderwerp niet alleen op te pakken. Bovendien krijgen de arbeidsmarkt, economie en werkgelegenheid zo de politieke aandacht die ze verdienen. Het voorstel van GroenLinks en D66 voor de raadswerkgroep is unaniem aangenomen. Op korte termijn zullen de fractiespecialisten samenkomen met de wethouder om een gezamenlijke opdracht te formuleren.

Lees verder

Tweede sollicitatieworkshop succesvol verlopen

Op zaterdag 10 mei heeft de sollicitatieworkshop van raadslid Jeroen van Rossum (in het dagelijks leven arbeidsmarktcommunicatieadviseur) voor de tweede maal plaatsgevonden. Ook deze keer was er voldoende animo voor een goedgevulde tafel geïnteresseerden. In een paar uur tijd werden de deelnemers meegenomen langs de rode draad in ‘sollicitatieland’.

Lees verder

Raadsflits: Van Rijnlandroute tot zondagopenstelling

De provincie wil graag een nieuwe oost-west verbinding aanleggen tussen Leiden en Voorschoten; de Rijnlandroute. De invloed van die verbinding op het recreatiegebied Vlietland zal groot zijn. GroenLinks heeft grote vraagtekens bij de nut en noodzaak van deze weg. Vooralsnog is die nut en noodzaak nog niet aangetoond. Er worden nog steeds cijfers gebruikt uit de groei-jaren. De ontwikkelingen van de laatste jaren spelen bij dit dossier nauwelijks een rol. Maar als die weg toch wordt aangelegd wil GroenLinks wel meer zekerheden over het minimaliseren van de gevolgen voor het milieu. Met name wat betreft geluid, luchtkwaliteit bij de tunnelmonden en het behoud van het open landschap. Op al deze punten wil GroenLinks dat het college van B en W dit als reactie op de provinciale plannen inbrengt. Het recreatiegebied Vlietland zal anders de nadelige gevolgen hiervan ondervinden.

Lees verder

GroenLinks organiseert tweede sollicitatieworkshop in mei

Na de enthousiaste reacties op de workshop solliciteren die GroenLinks eerder deze maand organiseerde, kon een tweede sessie niet uitblijven. Daarom organiseert GroenLinks op 10 mei nogmaals een sollicitatieworkshop. Kandidaat-raadslid en specialist arbeidsmarktcommunicatie Jeroen van Rossum zal ook deze workshop begeleiden. “We hebben al een aantal aanmeldingen binnen, dus ik verheug me er nu al op ook van de sessie in mei een succes te maken,” aldus van Rossum. Om je op te geven voor deze workshop kun je een mail sturen naar info@held-r.nl.

Lees verder