Nieuws

Stemverklaring LHBTQIA+beleid

De gemeenteraad heeft de afgelopen week gedebatteerd over het voortzetten van het LHBTQIA+-beleid van de vorige coalitie. Hoewel GroenLinks deze motie wel gesteund heeft, was dat met tegenzin. Het voorstel van D66 en Gemeentebelangen om regenboogsymbolen zichtbaar te maken in het straatbeeld, bijvoorbeeld met een zebrapad, heeft GroenLinks niet gesteund. Hieronder vind je de stemverklaring van fractievoorzitter Jeroen van Rossum hierover.

Lees verder

Raadsflits: Vergoeding ziektekostenverzekering voor mensen met 130% minimumloon

Een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen van Rossum werd aangenomen. Mensen met een inkomen van 130% van het minimumloon krijgen uiterlijk in 2020 een tegemoetkoming op hun ziektekostenverzekering. Daarmee sluit Leidschendam-Voorburg aan bij de buurgemeenten die dit al jaren doen. Van Rossum: “Ik vind het vooral tof dat ook de VVD deze motie steunde.”

Lees verder

GroenLinks vraagt aandacht voor betere luchtkwaliteit

GroenLinks heeft een motie luchtkwaliteit ingediend, die door de hele gemeenteraad werd medeondertekend en aangenomen. Daarin wordt onder meer gevraagd aan de wethouder om te onderzoeken hoe de luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg voortaan gemeten zal worden, en om jaarlijks te rapporteren aan de Raad over de voortgang van het Actieplan luchtkwaliteit.

Lees verder

Raadsflits: Luchtkwaliteit, snippergroen en OV

De motie van GroenLinks over Luchtkwaliteit is door alle fracties medeondertekend. GroenLinks ziet uit naar nauwe samenwerking tussen de Raad en het College ter verbetering van de luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt speciale aandacht gevraagd voor de luchtkwaliteit rondom kinderdagverblijven, scholen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Immers, zieke mensen en jonge kinderen zijn het kwetsbaarst voor de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling.

Lees verder

Jeroen van Rossum over de nieuwe coalitie

In de raadsvergadering van 5 juni jl werd het coalitieprogramma van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP gepresenteerd. Hieronder het betoog van onze fractievoorzitter, Jeroen van Rossum:

Kort na de verkiezingen had ik niet verwacht vandaag een betoog te houden over een coalitieakkoord met daaronder ook een krabbel van het enige raadslid van ChristenUnie-SGP. Jan-Willem Rouwendal bewijst dat je met een kleine fractie ook een hoop voor elkaar kan krijgen. Ik wist al dat dit waar was voor een fractie van 3 zetels, maar het principe wordt vandaag tot een nieuwe hoogte gestuwd. Elke stem telt, dat is maar weer duidelijk.

Vandaag ligt voor ons een akkoord met een bijzonder christelijk sausje. Ik had daar niet op gerekend. En ook niet op gehoopt.

Lees verder