Nieuws

Raadsflits: Twee bijzondere doorbraken

Niet iedereen kan bij een gewone baan terecht en sommigen kunnen dan terecht bij een sociale werkplaats. Al jarenlang is de sociale werkplaats in deze gemeente een zorgenkindje, dat steeds meer geld ging kosten. De vorige coalitie GBLV-D66-PvdA-GroenLinks greep daarom radicaal in – in het belang van de werknemers. “Wethouder Stemerdink heeft de afgelopen jaren een noodlijdende organisatie weer tot bloei gemaakt,” aldus fractievoorzitter Jeroen van Rossum die al jaren de nieuwe koers steunt. Nu nam eindelijk de gemeenteraad de definitieve besluiten om de samenwerking met Zoetermeer en Rijswijk te moderniseren en het vinden van werkplekken voor sociale werknemers midden in de samenleving te verbeteren.

Lees verder

Raadsflits: Iedereen telt mee

“In de Nashville-verklaring staan middeleeuwse denkbeelden die in deze gemeente niet passen,” vind fractievoorzitter Jeroen van Rossum. De verklaring verwoordt de visie op huwelijk en seksualiteit zoals die op grond van de Bijbel is beleden. Dus toen SGP/CU wethouder Rouwendal als enige lid van het college van burgemeester en wethouders geen afstand wilde nemen van die verklaring, vroeg Van Rossum een debat aan. “Als koploper gemeente op het LHBTQ-beleid, kan het niet zo zijn dat een bestuurder zich daar niet mee kan verenigen.” Omdat SGP fractievoorzitter in de Tweede Kamer de Nashville-verklaring ondertekende, leek het erop dat wethouder Rouwendal daarom geen afstand van de verklaring neemt. Gelukkig stonden alle partijen in de gemeenteraad achter het beleid. Ook wethouder Rouwendal steunt het. Onduidelijker was waarom het college niet tot een gezamenlijk standpunt kon komen, hetgeen de commotie alleen maar vergrootte.

Lees verder

Lees hieronder de brief van Natalie Reijnders aan wethouder Rouwendal

Geachte heer Rouwendal, beste Jan-Willem,

Ruim een week na de eerste ophef rond de Nashville verklaring, zou ik je willen vragen om deze brief van mij te willen lezen. Misschien begrijp je dan waarom ik zo graag wil dat jij, als wethouder van Leidschendam-Voorburg, deze verklaring niet alleen niet ondertekent, maar er ook echt afstand van neemt.

Lees verder

Makkelijk Meedoen, door Natalie Reijnders

Deze week was ik aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van Leidschendam-Voorburg. Onze burgemeester sprak daar mooie woorden over “Een gezonde gemeente”. Ons College wil dit jaar gezondheid, een gezond leef- en werkklimaat en een gezonde economie extra onder de aandacht brengen. Dat is een mooi streven en we zijn blij dat deze onderwerpen op de kaart staan, maar wat als je nu niet gezond bent? Kun je dan makkelijk meedoen in onze gemeente?

Lees verder

GroenLinks oproep aan SGP-wethouder: neem afstand van Nashville-verklaring!

GroenLinks stelde vragen over de opstelling van het College ten opzichte van de Nashville-verklaring. Daarin worden LHBT+’ers niet alleen zondig, maar zelfs seksueel misvormd genoemd. Wethouders Stemerdink (PvdA), Van Eekelen (VVD) en Bouw (CDA), nemen daar afstand van, maar staan toe dat wethouder Rouwendal (CU/SGP) dat niet doet. Wethouder Rouwendal lijkt het vooral te betreuren dat conservatieve christenen niet de ruimte krijgen om hun intolerantie jegens LHBT+ers te praktiseren.

Lees verder

Raadflits: Antoniushove moet blijven

“We moeten er alles aan doen om Antoniushove open te houden,” stelt GroenLinksraadslid Natalie Reijnders. Gelukkig staat zij daar niet alleen in. Op verzoek van Bianca Bremer van GBLV besprak de gemeenteraad de mogelijke sluiting van Antoniushove en Bronovo. Raadslid Strous van CDA stelde een brief aan de raad van bestuur op, Reijnders stelde een motie op, allemaal om aan te geven dat bewoners van Leidschendam-Voorburg de voorzieningen willen behouden. Een digitale petitie werd 30.000 keer ondersteund. Raadslid Van Dolen van D66 riep alle raadsleden op om ook Tweede Kamerfracties te benaderen om grote verminderingen in de beschikbare zorg te voorkomen. Wethouder Bouw trekt samen op met collega’s uit Den Haag, Wassenaar, Voorschoten.

Lees verder