Nieuws

Doe mee met de schoonste picknick van Leidschendam-Voorburg!

Schoonste picknick

Op zondag 26 augustus organiseert GroenLinks Leidschendam-Voorburg samen met Dit is jouw buurt de schoonste picknick van de gemeente in het park Prinsenhof. Het is het laatste weekend van augustus en voordat de drukte weer begint maken we de buurt schoon en gaan we gezellig picknicken. Want hoe fijn is het om te picknicken in een schone buurt?

Lees verder

Stemverklaring LHBTQIA+beleid

De gemeenteraad heeft de afgelopen week gedebatteerd over het voortzetten van het LHBTQIA+-beleid van de vorige coalitie. Hoewel GroenLinks deze motie wel gesteund heeft, was dat met tegenzin. Het voorstel van D66 en Gemeentebelangen om regenboogsymbolen zichtbaar te maken in het straatbeeld, bijvoorbeeld met een zebrapad, heeft GroenLinks niet gesteund. Hieronder vind je de stemverklaring van fractievoorzitter Jeroen van Rossum hierover.

Lees verder

Raadsflits: Vergoeding ziektekostenverzekering voor mensen met 130% minimumloon

Een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen van Rossum werd aangenomen. Mensen met een inkomen van 130% van het minimumloon krijgen uiterlijk in 2020 een tegemoetkoming op hun ziektekostenverzekering. Daarmee sluit Leidschendam-Voorburg aan bij de buurgemeenten die dit al jaren doen. Van Rossum: “Ik vind het vooral tof dat ook de VVD deze motie steunde.”

Lees verder

GroenLinks vraagt aandacht voor betere luchtkwaliteit

GroenLinks heeft een motie luchtkwaliteit ingediend, die door de hele gemeenteraad werd medeondertekend en aangenomen. Daarin wordt onder meer gevraagd aan de wethouder om te onderzoeken hoe de luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg voortaan gemeten zal worden, en om jaarlijks te rapporteren aan de Raad over de voortgang van het Actieplan luchtkwaliteit.

Lees verder

Raadsflits: Luchtkwaliteit, snippergroen en OV

De motie van GroenLinks over Luchtkwaliteit is door alle fracties medeondertekend. GroenLinks ziet uit naar nauwe samenwerking tussen de Raad en het College ter verbetering van de luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt speciale aandacht gevraagd voor de luchtkwaliteit rondom kinderdagverblijven, scholen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Immers, zieke mensen en jonge kinderen zijn het kwetsbaarst voor de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling.

Lees verder