Nieuws

Roze Borrel goed bezocht

Leidschendam-Voorburg, 17 september 2018 - De Roze Borrel van de GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks werd zondag goed bezocht. De Roze Borrel vond tegelijkertijd plaats met de opening van de foto-expositie RAGAZZI in Foto Atelier BW5. Arnout van Kooij, voorzitter COC Haaglanden hield een toespraak waarin hij beklemtoonde dat jezelf kunnen zijn ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit belangrijk is.

Lees verder

Begin met een ontbijtje

GroenLinks betwijfelt of het collegeplan voor de ‘financiële zelfredzaamheid’ - lees maar gewoon armoedebestrijding - gaat werken. Dit betoogt fractievertegenwoordiger Hanneke Dominicus tijdens het Raadsforum van 4 september.

Lees verder

Raadsflits: Duurzaam maar niet helemaal

GBLV, D66 en GroenLinks dienden een motie in voor een duurzaam gemeentelijk wagenpark. GroenLinks raadslid Marie-Christine van der Gronde is verrast dat hij het niet haalde: “Duurzaamheid staat ook voor de coalitie VVD-CDA-PvdA-CU/SGP hoog in het vaandel.” PvdA geeft aan te willen wachten op de voorstellen van het rijk als uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs. “We weten echt nu al dat elektrisch rijden beter is voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot van de wagens,” zegt Van der Gronde. Wethouder Stemerdink (PvdA) gaf gelukkig aan dat zij graag een elektrisch wagenpark wil. Een poging om dit in te kopen mislukt is, omdat voor de wagens van stadsbeheer nog geen duurzame modellen bestaan. Coalitiepartijen zagen de motie ook niet als aanmoediging, dus stemden ze tegen.

Lees verder

Alweer op dieet?

Fractievertegenwoordiger Hanneke Dominicus doet deze maand mee met het Plastic Dieet. Hieronder deelt ze haar eerste ervaringen.

Lees verder

Raadsflits: Aanzet nieuw afvalbeleid – is dat alles?

Raadslid Marie-Christine van der Gronde vindt de brief van wethouder Van Eekelen over het nieuwe afvalbeleid een anticlimax. “Nadat VVD en CDA het afvalbeleid tot inzet van de verkiezingen hebben gemaakt, had GroenLinks best een hoge verwachting. Maar nee. Het afvalbeleid blijft gewoon in stand.” De belangrijkste aanpassing die het college voorstaat is dat het restafval op sommige plekken wel wekelijks opgehaald wordt. Dat leidt tot meer restafval, hogere verbrandingskosten en minder opbrengsten uit grondstoffen. En dat terwijl het college wel de doelstelling van 100kg restafval per persoon blijft nastreven. Dus hoe die twee met elkaar te rijmen vallen is nog onduidelijk. Het college komt nog met nader uitgewerkte plannen. “We kunnen niet wachten!”

Lees verder

Schoonste picknick was een groot succes

Afgelopen zondag werd door GroenLinks Leidschendam-Voorburg en “Dit is jouw buurt” in park Prinsenhof de schoonste picknick van de gemeente georganiseerd. Eerst werd het zwerfafval opgeruimd en daarna werd er gegeten in het park. Er was een hoop afval te vinden, van een paraplu tot snoeppapiertjes.

Lees verder