Nieuws

Raadsflits: GroenLinks vraagt om betere toegankelijkheid in het Openbaar Vervoer

De motie en het amendement van fractievertegenwoordiger Danique de Prez, over betere toegankelijkheid in het openbaar vervoer, zijn in gemeenteraad unaniem gesteund. Het gaat daarbij om het verbeteren van haltes en voertuigen voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. “Toegankelijkheid, komt in de begroting te weinig naar voren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan toegankelijke voertuigen, voldoende fietsparkeerplekken, overdekte haltes en kloppende reizigersinformatie,” aldus de Prez.

Lees verder

Waarom kiest PvdA voor VVD, CDA en CU-SGP?

De inzet van GroenLinks na de verkiezingen was een coalitie met Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks. En dat willen we de PvdA-leden laten weten. De brief die wij gestuurd hebben is hieronder te lezen.

Lees verder

Raadsflits: Versterkt DSW, meer groen en sport voor iedereen

GroenLinks wil mensen aan het werk of met een nuttige inzet voor de samenleving. Na jaren moeilijkheden lijkt de dienst sociale werkplaats (DSW) steeds meer op orde te komen. Voor GroenLinks is het vooral van belang dat de financiële perikelen de kwetsbare medewerkers niet hindert in hun dagelijkse werk. We stemmen daarom van harte in met de plannen om hen meer in het midden van de samenleving te brengen. En we verkennen graag de mogelijkheden om DSW een rol te geven om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Want door een nieuw verdeelsysteem van het rijk loopt de gemeente daar tekorten op. En GroenLinks wil niet dat mensen in de bijstand om dit soort bureaucratische redenen onder druk komen te staan.

Lees verder

GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks voeren gezamenlijk campagne tegen brug in Klein Plaspoelpolder

Leden van GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks gingen op donderdag 3 mei de straat op om campagne te voeren tegen een extra oeververbinding. Ze deden dat door inwoners rond de Klein Plaspoelpolder erop te wijzen dat de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP mogelijk tot gevolg hebben dat de derde oeververbinding weer een discussiepunt wordt, ondanks dat de gemeenteraad eerder besloot dat die nieuwe brug er niet zou komen. Nu het bestemmingsplan voor de Klein Plaspoelpolder ter inspraak voor ligt, kunnen inwoners een signaal afgeven door een zienswijze in te sturen.

Lees verder

GroenLinks zet de bloemetjes buiten!

Ieder jaar in april is het tijd voor Guerilla Gardening: mensen over de hele wereld gaan op pad met zaadbommen en plantjes, om te zorgen voor meer bloemen en planten in hun eigen buurt. Dat staat gezellig, maar het is ook een serieuze zaak.

Lees verder